Tiếp tục nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy sản xuất mới cho người dân

24/01/2017 10:020 phản hồixem: 95

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của Chính phủ, thời gian qua, tỉnh đã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, đề án và mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần rất quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng – an ninh chung của tỉnh. Trong đó, chương trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015 đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra như: giá trị sản xuất khu vực I tăng bình quân 6,67%/năm, doanh thu bình quân trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp đạt gần 87 triệu đồng/ha/năm, xây dựng thành công 15 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến nay, Đề án cơ giới trong sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2012-2015 đã giải ngân được 99 máy gặt đập liên hợp (GĐLH), nâng tổng số máy hiện có trên địa bàn tỉnh hơn 320 máy, khả năng đảm bảo thu hoạch lúa bằng máy GĐLH khoảng 80% diện tích của tỉnh. Riêng mô hình cánh đồng lớn, cánh đồng liên kết sản xuất lúa từng bước khẳng định là phương thức sản xuất tiên tiến, đúng hướng, góp phần tạo động lực mới trong sản xuất nông nghiệp tỉnh nhà. Cụ thể, toàn tỉnh đã triển khai xây dựng thành công 5 cánh đồng lớn, với diện tích gần 2.000ha được cơ giới hóa trong khâu làm đất, thu hoạch 100%, giúp gia tăng lợi nhuận bình quân trên một số cánh đồng lớn hơn 21% vụ Đông xuân, 44,5% vụ Hè thu và trên 17% vụ Thu đông…

Với lợi thế về đất đai, khí hậu, nguồn nước… Hậu Giang hiện có 29.000 ha diện tích vườn cây ăn trái với sản lượng khoảng 262.095 tấn/năm. Do hiệu quả kinh tế cao cùng với chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong những năm qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển cây có múi sạch bệnh và cây ăn trái đặc sản với các loại cây trồng chủ lực như: bưởi năm roi, cam mật, cam sành, quýt đường, xoài cát Hòa Lộc… Trong cơ cấu cây ăn trái của tỉnh, cây có múi có diện tích lớn nhất, chiếm 46,5%.

Hậu Giang còn là địa phương có diện tích đất trồng mía và khóm (dứa) lớn trong cả nước. Tính đến hết năm 2014, tỉnh có 12.559 ha mía, với năng suất bình quân 98 tấn/ha, sản lượng mía của Hậu Giang là 1.230.782 tấn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh khẳng định: Bước đầu, các chương trình, đề án nông nghiệp, nông thôn của tỉnh đã làm chuyển biến tích cực trong nhận thức tiếp cận với các mô hình sản xuất mới theo hướng gia tăng chuỗi giá trị, sức cạnh tranh hàng hóa nông sản, nâng cao đời sống người dân, cũng như làm thay đổi bộ mặt nông thôn của tỉnh. Trong đó, các cánh đồng lớn, vùng sản xuất tập trung đã góp phần tạo nguồn nguyên liệu hàng hóa nông sản lớn, có chất lượng cao. Đồng thời, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình, đề án nông nghiệp mang lại hiệu quả cao như Công ty TNHH mía đường Long Mỹ Phát trong phương thức thua mua giúp khuyến khích bà con nâng cao chất lượng, hiệu quả trồng mía, Công ty Công Bình Long An giúp bà con thu mua lúa gạo ổn định, Công ty thực phẩm Miền Tây giúp bà con tạo được giá trị gia tăng nông sản,…

Tuy nhiên, còn một bộ phận nông dân tư có duy sản xuất cũ, nhỏ lẻ, manh mún, chạy theo phong trào; mặt khác, tính dự báo, điều hành quản lý còn thiếu sự chủ động đã phần nào làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện các chương trình, đề án sản xuất nông nghiệp.

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh yêu cầu tới đây ngành nông nghiệp tỉnh cùng các địa phương phải tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy sản xuất mới cho người dân; đồng thời tích cực nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, có tính liên kết, mang lại giá trị cao và bền vững; đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào quá trình sản xuất; xây dựng quy hoạch sử dụng đất phải có định hướng lâu dài, nhất là trong quy hoạch và quản lý quy hoạch sản xuất phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương… Mục đích là nhằm thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng xây dựng, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung có sản lượng hàng hóa quy mô lớn, ổn định trên cơ sở phát huy lợi thế tự nhiên của từng loại cây trồng, vật nuôi; gắn kết tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị và theo quy trình sản xuất đối với các nông sản có thị trường và hiệu quả kinh tế cao; tăng cường chuyển giao công nghệ sản xuất, bảo quản và chế biến; nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống cho cư dân nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực…

Lê Nguyễn


Thích & chia sẻ bài viết này :

Kết bạn với chúng tôi trên Facebook